STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Struktura AAEF ma charakter w pełni demokratyczny, gdzie wszyscy partnerzy aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji.

Organizacja wewnętrzna instytucji oparta jest na suwerennościWalnegoZgromadzenia, tworzonego przez przedstawicieli wszystkich firm członkowskich i jest najwyższym organem reprezentującym Stowarzyszenie. W ramach Walnego Zgromadzenia ustala i zatwierdza się ogólne wytyczne dla działań, które następnie poddane są uszczegółowieniu i kontroli przez Radę Nadzorczą i wdrożone przez pracowników technicznych organizacji.

W AAEF wyróżnia się wiele obszarówdziałalności, w tym komitetów technicznych utworzonych przez personel techniczny firm stowarzyszonych i koordynowanych przez dyrektora zarządzającego..

ZARZĄD
Prezes Eva Mª Moro Reyes
Wiceprezes Jacinto Herránz Ortega
  Sekretarz Israel Sánchez Arenas
Wiceprezes ds. Finansowych Valentín Contreras Medrano
Rzecznik Miguel Angel Alcázar Padial
Rzecznik Jose Antonio García Cuevas
Rzecznik Jose Ignacio Candelas Gutiérrez
ZESPÓŁ OPERACYJNY
Dyrektor zarządzający Fco. Javier Loscertales Fernández
Departament informacji Teresa Magdaleno Méndez

OBSZARY DZIAŁALNOŚCI:

esquema_qsomospl