USŁUGI

 • Reprezentacja instytucjonalna.
 • Informacje sektorowe dla członków Stowarzyszenia (aktualności, przetargi, dotacje, konferencje, publikacje, itp.)
 • Doradztwo prawne i zawodowe.
 • Współpraca z innymi organizacjami państwowymi i samorządowymi w celu umocnienia sektora leśnego w skali globalnej.
 • Plany stałych szkoleń dla pracowników.
 • Gabinet komunikacji dla upowszechniania wartości sektora i obrony środowiska Andaluzji.
 • Informacje o przetargach i dotacjach.
 • Badania i doradztwo.
 • Organizacja i uczestnictwo w forach dyskusyjnych w celu promowania wymiany wiedzy.
 • Promowanie ochrony przed zagrożeniami zawodowymi.
 • Badania sektorowe.
 • Udział w programach Wdrażania Systemów Jakości i Zarządzania Środowiskowego i BHP.
 • Wspieranie procesu włączania firm doandaluzyjskiego systemu rekompensat emisji.
 • Negocjacje zbiorowe.
 • Współpraca biznesowa.
 • Pomoc w procesach biznesowych w zakresie internacjonalizacji.
 • Porozumienia z innymi podmiotami (instytucje ubezpieczeniowe, finansowe, doradcze,itp.)