PREZENTACJA

Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Sektora Kształtowania Krajobrazu i Leśnictwa w Andaluzji(AAEF) jest organizacją pracodawców, utworzoną w 1989 r., w celu wzmocnienia sektora przedsiębiorczości leśnej i kształtowania krajobrazu w Andaluzji.Prężny rozwój AAEF w ostatnich latach sprawił, że jego pozycja w sektorze, na rynku regionalnym i krajowym wyraźnie się wzmocniła. Kluczem dlatych osiągnięć jest niekwestionowana pozycja pioniera we wszystkich projektach realizowanych przez Stowarzyszenie.Ponad dwudziestopięcioletni staż aktywnej działalności, klasyfikuje AAEF jako instytucję referencyjną na poziomie regionalnym i krajowym, którą tworzą największe i najprężniej prosperujące przedsiębiorstwa sektora leśnego.

Wizją AAEF jest nowoczesna gospodarka leśna Andaluzji, co oznacza że zagadnienieprzyrodypostrzegane jest jako cel strategicznydla ożywienia gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska regionu. W związku z powyższym, uważamy za niezbędnydalszy rozwój gospodarki leśnej poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i racjonalnego wykorzystywania zasobów, oraz wdrażanie inicjatyw na rzecz ochrony i poprawy ekosystemów. Tylko w ten sposóbosiągniemy prawdziwy zrównoważony rozwój,na który Andaluzja tak bardzo zasługuje.