CELE

Podstawowe filary działalności AAEF:

  • Promowanie, egzekwowaniei wdrażanie planów inwestycyjnych w sektorze, w celu zaspokojenia potrzeb śródziemnomorskich obszarów leśnych, ich zachowania i ochrony.
  • Zachęcanie do innowacji i promowanie rozwoju technologicznego przedsiębiorstw leśnych, mobilizowanie do poprawy jakości pracy i rozwojuspecjalizacji.
  • Uczestnictwo w opracowywaniu różnych planów i przepisów w zakresie gospodarki leśnej i zarządzania krajobrazem.
  • Efektywne upowszechnianie wartości ekonomicznych, społecznych i środowiskowych oferowanych przez zasoby naturalne Andaluzji.
  • Promowanie profesjonalizacji sektora leśnego poprzez szkolenia pracowników, ze szczególnym naciskiem nakwestięzapobiegania ryzyku zawodowemu.